יולי 2019

א ב ג ד ה ו ש
1
 • בוגרים - תל אביב
2
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
3
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
4
 • בוגרים - תל אביב
5
6
7
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
8
 • בוגרים - תל אביב
9
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
10
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
11
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
12
13
14
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
15
 • בוגרים - תל אביב
16
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
17
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
18
 • בוגרים - תל אביב
19
 • סמינר בהרצליה - סיפו אסף אגמי
20
21
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
22
 • בוגרים - תל אביב
23
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
24
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
25
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
26
27
28
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
29
 • בוגרים - תל אביב
30
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה
31
 • בוגרים - הרצליה
 • בוגרים - הרצליה