מרץ 2019

א ב ג ד ה ו ש
1
 • טריינר 1 - הכשרת מורים
2
3
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
4
 • בוגרים - תל אביב
5
 • אינטנסיבי דרגות גבוהות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
6
 • אינטנסיבי דרגות גבוהות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
7
 • אינטנסיבי דרגות גבוהות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
 • בוגרים - תל אביב
8
 • אינטנסיבי דרגות גבוהות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
9
 • אינטנסיבי אימון תבניות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
10
 • אינטנסיבי אימון תבניות - שוויץ עם ג.מ. סקמברי
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
11
 • בוגרים - תל אביב
12
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
13
14
 • בוגרים - תל אביב
15
16
17
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
18
 • בוגרים - תל אביב
19
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
20
21
 • בוגרים - תל אביב
22
23
24
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
25
 • בוגרים - תל אביב
26
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
27
28
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
29
 • מפגש מורים בכליל
30
31
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה