ינואר 2019

א ב ג ד ה ו ש
1
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
2
3
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
4
5
6
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
7
 • בוגרים - תל אביב
8
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
9
10
 • בוגרים - תל אביב
11
12
13
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
14
 • בוגרים - תל אביב
15
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
16
17
 • בוגרים - תל אביב
18
 • סמינר סוף שנה ברעננה
19
20
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
21
 • בוגרים - תל אביב
22
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
23
24
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
25
26
27
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
28
 • בוגרים - תל אביב
29
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
30
31
 • בוגרים - תל אביב