ספטמבר 2018

א ב ג ד ה ו ש
1
2
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
3
 • בוגרים - תל אביב
4
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
5
6
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
7
8
9
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
10
 • בוגרים - תל אביב
11
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
12
13
 • בוגרים - תל אביב
14
 • סמינר תל אביב - סיפו אסף אגמי
15
16
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
17
 • בוגרים - תל אביב
18
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
19
20
 • דרגות גבוהות - סיפו אסף אגמי
 • בוגרים - תל אביב
21
 • מפגש מורים בכליל
22
23
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
24
 • בוגרים - תל אביב
25
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה
26
27
 • בוגרים - תל אביב
28
29
30
 • ילדים - הרצליה
 • בוגרים א - הרצליה
 • בוגרים ב - הרצליה