ווינג צון בוגרים

ווינג- צון הינה שיטה בהתאמה אישית לקבוצות בוגרים שונות.

תוכניות הלימוד השונות מועברות ע"פ תוכנית מובנית בהכוונה מקצועית של הארגון האירופאי EWTO.

קבוצות אופיניות הן:

בכל כיתה מלמד מורה מוסמך ומקצועי להוראת השיטה בהתאמה.

מידע נוסף על קבוצות הלימוד השונות בעמודים הבאים.